Közösségi mezőgazdaság kategória bejegyzései

Közösség által támogatott mezőgazdaság Magyarországon

A közösség által támogatott mezőgazdaság a mezőgazdasági termények új típusú értékesítési rendszere, amelyben a termelő és a fogyasztó közvetlen kapcsolatban állnak egymással. A rendszer sajátossága, hogy a fogyasztók hosszú távon (pár hónaptól egy egész szezonig) elköteleződnek a termelő iránt, akitől a gazdaságban aktuálisan beérő terményekből egységesen összeállított vagy egyéni igények által összerakott csomagot vehetnek át minden héten. Így kiszámíthatóvá válik a gazda számára a termelés, miközben a fogyasztók minden héten friss, szezonális, vegyszermentesen termelt élelmiszerhez jutnak.

Magyarországon a közösség által támogatott mezőgazdaság mozgalma az 1990-es évek végén indult:  Matthew Hayes  az amerikai CSA (Community Supported Agriculture) mintájára a gödöllői Szent István Egyetemmel együttműködve indította el az első előfizetéses zöldségdoboz rendszert. Az eleinte non-profit kezdeményezés a mai napig működik, immáron Nyitott Kert futár néven egy gazdasági vállalkozás keretében. A közösségi zöldségértékesítés második hulláma 2010- ben indult, elsősorban a Tudatos Vásárlók Egyesületének felvilágosító munkájának hatására, aminek keretében kistermelőket és fogyasztókat ismertettek meg a francia AMAP rendszer előnyeivel. Mára Magyarországon 10- 15 termelői fogyasztói közösség működik a közösség által támogatott mezőgazdaság jegyében és számuk folyamatosan növekszik.

Ez az új típusú értékesítési rendszer elsősorban a kisméretű, vegyszermentesen termelő családi gazdálkodások értékesítési problémáira nyújthat segítséget, de jó szolgálatot tehet a vegyszermentes mezőgazdasági termelésen alapuló társadalmi vállalkozások gazdasági felfuttatásában is. (lsd. Pro Lecsó, Privát Lecsó). A zöldségközösségeket kiszolgáló gazdaságok mérete Magyarországon 2000 m2– 10 hektárig terjed, mely területeken bio- minősítésű, vagy legalábbis vegyszermentes, kíméletes gazdálkodás folyik. A folyamatos szállítás és változatosság garantálása érdekében akár 100 különböző fajú és fajtájú zöldség terem az 5- 80 tagot számláló közösségek részére. Jellemző, hogy a közösségi értékesítés az évek során folyamatosan jut egyre nagyobb szerephez egy gazdaság életében, a tagok száma és a szállítási szezon hossza is évről évre növekszenek.

A közösség által támogatott mezőgazdaság Magyarországon egyenlőre a nagyvárosok, elsősorban Budapest köré szerveződik, a gazdaságok az átvevőpontoktól általában kevesebb, mint 50 km-re fekszenek, tehát az ilyen rendszerben vásárolt zöldségek egyértelműen a helyi termelőket támogatják.

A közösség által támogatott mezőgazdaság rendszerében működő gazdaságok és átvevőpontok (forrás: Réthy Katalin, ICOAS konferencia, 2013)

A közösség által támogatott mezőgazdaság rendszerében működő gazdaságok és átvevőpontok (forrás: Réthy Katalin, ICOAS konferencia, 2013)

A fogyasztók elköteleződésének mértéke, a heti szállítmányok tartalma szerint Magyarországon a közösség által támogatott mezőgazdaság két típusát különböztethetjük meg: A részarányos rendszerben a fogyasztók és a termelő gyakran szerződéses keretekben rögzítik a hosszú távú, gyakran egész szezonra szóló elköteleződést. A részarányos rendszerben ideális esetben a tagok száma és igényei teljes mértékben lefedik a gazdaság termelési kapacitását, a heti szállítmány  a gazdaságban aktuálisan beérő terményekből kerül elosztásra, minden tag részére egységesen.  Kicsit lazább a rendszer a zöldségdoboz rendszer, amelyben a fogyasztók ugyan lehetnek állandó vásárlók, hosszú távú szerződéses elköteleződés azonban nem jellemző. Bár a dobozok lehetnek heti egységdobozok, a zöldségdoboz rendszerben gyakori a heti megrendelés és az egyéni igényeket kielégítő szállítás.

Hazánkban egyenlőre a kis családi gazdaságok, a baráti társaságok által létrehozott biofarmok a közösség által támogatott mezőgazdaság legjellemzőbb termelői. Esetükben a fogyasztói közösségekkel járó adminisztrációt és menedzsmentet is a termelő végzi (gyakran igen jelentős időbefektetés által).  A Pro Lecsó kezdeményezéssel azonban megjelent egy új típusú termelő is: a társadalmi vállalkozás keretein belül együttműködő termelői csoport. A Pro Lecsó program sajátossága, hogy a termelői csoport egy oktatási és foglalkoztatási program keretein belül saját élelmezésére és eladásra is termelnek- a zöldségközösségen belüli értékesítés adminisztrációját és menedzsmentjét azonban egyenlőre a program mögött álló egyesületünk végzi. Így lesz a közösség által támogatott mezőgazdaságból közösség alapú mezőgazdaság, amikor egy fogyasztói csoport nem egy termelőt, hanem egy hátrányos helyzetű termelői közösséget támogat gazdasági függetlenségének elérésében.

A Pro Lecsó zöldségközösség hejőszalontai termelői

A Pro Lecsó zöldségközösség hejőszalontai termelői

Bár a közösség által támogatott mezőgazdaság Magyarországon még igencsak gyerekcipőben jár, azt azonban elmondhatjuk, hogy meghatározó szerepet játszik az alternatív, helyi élelmiszerrendszerek fejlesztésében és a hosszú távon fenntartható fogyasztói szokások kialakításában.

A cikk Réthy Katalin- „Typology of community supported Agriculture in Hungary” című konferencia előadása alapján készült (ICOAS, 2013.10.10, Eger) 

A japán TEIKEI mozgalom alapelvei

A közösség által támogatott mezőgazdaság úttörőjének számító Japánban a TEIKEI mozgalom mára több mint 14 millió tagot számlál, a Japán háztartások 22%- a tagja valamilyen termelői- fogyasztói közösségnek. A mozgalom alapvető célkitűzése egy olyan élelmiszerlánc létrehozása volt, amely független a hagyományos kereskedelemtől és erősíti a helyi közösségeket. A nagyipari mezőgazdaságot, a környezetszennyezést, a különböző nem kívánt adalékanyagokat elítélő  TEIKEI mozgalom megalapozta a Japán ökológiai mezőgazdaság kialakulását, a két mozgalom a mai napig szoros összefonódásban működik az országban.  Ellentétben egyéb külföldi kezdeményezésekkel , a TEIKEI mozgalom közösségi szerepe az élelmiszerellátáson túl az élet több területére is kiterjed, mint az egészségügy, az oktatás vagy a lakhatás.

A Japán TEIKEI mozgalom alapelvei:

  1. Kölcsönös segítségnyújtás elve: Mind a fogyasztók, mind a termelők egymás  megértésére és segítésére irányuló törekvése
  2. Célzott termelés elve:  A lehető legnagyobb változatosságú és kiemelkedő minőségű élelmiszerek termelésének ösztönzése a gazdaság termelési kapacitásának határain belül
  3. Termékelfogadás elve: Előleges egyeztetés után a fogyasztók elfogadják a termelő által kínált élelmiszert és főzési, étkezési szokásaikat is ehhez igazítják
  4. Közös ármeghatározás elve: Az árak kialakítása a termelők és fogyasztók közös megállapodása alapján történik, a termelés valódi költségeinek ismeretében
  5. Barátságok elmélyítésének elve: A baráti kapcsolatok elve megkönnyíti a termelők és fogyasztók közötti folyamatos kapcsolatot
  6. Az önálló elosztás elve:  A termény elosztása a tagokra épít és lehetőleg visszaszorítja a hagyományos szállítási módszereket
  7. Demokratikus irányítás elve: A közösség a termelő és a fogyasztók bevonásával, kockázatmegosztás elvén működő döntéshozást gyakorol
  8. A tanulás elve: Arra bátorítja a tagokat, hogy elmélyítsék a barátságokat és a nem természet- beni javak kultúráját, ezzel gátolva, hogy a közösség kizárólag egy termék- kereskedelmi csoport legyen
  9. A megfelelő csoportnagyság elve: Mivel a fent említett alapelvek csak egy meghatározott csoportnagyság esetén tarthatók meg, a tervezési folyamatok során figyelembe kell venni a gazdaság eltartó képességét
  10. Állandó fejlődés elve: Arra bátorítja a közösség tagjait, hogy folyamatos fejlődés révén érjenek el ideális körülményeket mind a termelő, mind a fogyasztók részére, szem előtt tartva az ökológiai mezőgazdaságot és a természet közeli életmódot